Kriisikomisjon

22.03.18

Vallavanema 21.03.2018 käskkirjaga nr 20 kinnitati Põhja-Pärnumaa valla kriisikomisjoni koosseis järgnevalt:

  1. Jane Mets, vallavanem – komisjoni esimees;
  2. Riini Õige, vallasekretär;
  3. Tarvi Tasane, abivallavanem;
  4. Anneli Kaljur, sotsiaalosakonna juhataja;
  5. Riina Kukk, Tootsi halduskeskuse juht;
  6. Kalle Lehtemaa, OÜ Tootsi Kommunaal juhatuse liige;
  7. Marek Kukk, AS Mako juhatuse liige.

Kriisikomisjoni asendusliikmeteks, kes asuvad komisjoni volituste ajal nende komisjoniliikmete asemele, kes ei saa komisjoni tööst osa võtta, on:

  1. Tiit Talts, majandusspetsialist;
  2. Toomas Sonts, vallavaraspetsialist.

Kriisikomisjoni põhimäärusega on sätestatud komisjoni ülesanded, õigused ja töökord.

Toimetaja: AHTI RANDMERE