Keskkonnavaldkonna õigusaktid

27.02.18

Vesi

Õhk

Loodus- ja muinsuskaitse

Maapõu

Müra, kiirgus, vibratsioon

Lemmikloomade pidamine

Muu

Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikele 41 kehtivad ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need valdade ja alevi ühinemiseni kehtisid.

Toimetaja: AHTI RANDMERE