Kaasav eelarve

14.01.19

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 16.11.2018 määrusega nr 54 kehtestati Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord.

Määruse eesmärk on anda vallaelanikele võimalus osaleda vallaeelarves kaasavaks eelarveks ettenähtud vahenditele kasutusotstarbe määramisel.

Kaasava eelarve suurus määratakse vallaeelarvega. 2019. aastal on kaasavaks eelarveks planeeritud 10 000 eurot.

Ühe kalendrikuu jooksul vallaeelarve vastuvõtmisest kuulutab vallavalitsus oma korraldusega välja konkursi kaasava eelarve kaudu rahastatava objekti väljaselgitamiseks. Vallavalitsuse määratud tähtajaks esitatud ettepanekute vastavust määruses sätestatud nõuetega hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon. Nõuetele vastavad ettepanekud pannakse rahvahääletusele. Realiseerimisele kuuluvad rahvahääletusel enim hääli saanud ettepanekud, mis jäävad valla eelarves kaasavaks eelarveks ettenähtudsumma piiresse.

 

Rahandusministeeriumi koostatud kaasava eelarve juhend

Toimetaja: AHTI RANDMERE