Alaealiste komisjon

9.01.18

Kuni 31.12.2017 tegutses Halinga vallas alaealiste komisjon, mille volitused lõppesid seoses alaealise mõjutusvahendite seaduse kehtetuks tunnistamisega.

Alates 01.01.2018 räägitakse lastekaitseseaduse 6. peatükis sätestatud lapse abivajadusest, millele vastab sotsiaalhoolekande seaduse § 62 lõike 3 kohaselt võimalus alaealisele osutada sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust. Seadust on täiendatud ka kinnise lasteasutuse teenuse osutamise võimalusega.

Allpool on avaldatud komisjoni tegevusega seotud aruanded ja arengukavad.

Aruanded

Arengukavad

Toimetaja: AHTI RANDMERE