Alates 9. detsembrist 2018 alustab bussiliin nr 333 Pärnu-Tootsi-Vändra-Lelle-Rapla , mis asendab senist rongiliini Pärnu ja Lelle vahel. Buss sõidab edasi-tagasi kolm korda päevas: ...

9. detsembrist käivitub bussiliin senise Pärnu-Lelle rongi asemel

Alates 9. detsembrist 2018 alustab bussiliin nr 333 Pärnu-Tootsi-Vändra-Lelle-Rapla , mis asendab senist rongiliini Pärnu ja Lelle vahel. Buss sõidab edasi-tagasi kolm korda päevas: ...

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu istung toimus Võidula mõisas. Istungil osalesid 18 volikogu liiget . Puudusid Roman Kiveste, Madis Koit ja Marina Simm. Volikogu istungi päevakorras olnud...

Volikogu 19. septembri istungi kokkuvõte

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu istung toimus Võidula mõisas. Istungil osalesid 18 volikogu liiget . Puudusid Roman Kiveste, Madis Koit ja Marina Simm. Volikogu istungi päevakorras olnud...

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi PLANEERIMISE- JA ARENGUSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks   Planeerimise- ja arenguspetsialisti...

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi planeerimise- ja arenguspetsialisti ametikoha täitmiseks

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi PLANEERIMISE- JA ARENGUSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks   Planeerimise- ja arenguspetsialisti...

Vallavolikogu 12. septembri 2018 istungi päevakorras oli üks punkt: Nõusoleku andmine laenu võtmiseks SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatavate projektide kaasfinantseerimiseks ....

Volikogu 12. septembri istungi kokkuvõte

Vallavolikogu 12. septembri 2018 istungi päevakorras oli üks punkt: Nõusoleku andmine laenu võtmiseks SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatavate projektide kaasfinantseerimiseks ....

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu erakorraline istung toimub 12. septembril 2018 kell 16.00 Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses aadressil Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Pärnu maakond.   ...

Volikogu istung

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu erakorraline istung toimub 12. septembril 2018 kell 16.00 Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuses aadressil Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Pärnu maakond.   ...

Juurikaru Põhikooli 01.septembri aktusele väljub valla väikebuss järgmiselt: 10.30 - Kaansoo bussipeatus 10.40 - Vihtra bussipeatus 10.45 - Suurejõe bussipeatus ja WilliamReiside buss:...

Koolibussi graafik Vändra piirkonnas

Juurikaru Põhikooli 01.septembri aktusele väljub valla väikebuss järgmiselt: 10.30 - Kaansoo bussipeatus 10.40 - Vihtra bussipeatus 10.45 - Suurejõe bussipeatus ja WilliamReiside buss:...

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või...

Elukoha registreerimine

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või...

Põhja-Pärnumaa valla majandusosakond korraldab Põhja-Pärnumaa vallas Vändra alevis asuv  Vana tn 49   kinnistu (endine Päästeasutuse Vändra Tugikomando kasutuses olnud kinnistu,...

Kinnistu enampakkumine

Põhja-Pärnumaa valla majandusosakond korraldab Põhja-Pärnumaa vallas Vändra alevis asuv  Vana tn 49   kinnistu (endine Päästeasutuse Vändra Tugikomando kasutuses olnud kinnistu,...

Pärnu-Jaagupis on taas võimalus taotleda ID-kaarti ID-kaardi taotlust saab esitada 13. septembril 2018 kell 10.00-11.00 Pärnu-Jaagupi Rahvamajas (Pärnu mnt 26). Väljastamine 11. oktoobril...

Pärnu-Jaagupis ja Vändras on taas võimalus taotleda ID-kaarti

Pärnu-Jaagupis on taas võimalus taotleda ID-kaarti ID-kaardi taotlust saab esitada 13. septembril 2018 kell 10.00-11.00 Pärnu-Jaagupi Rahvamajas (Pärnu mnt 26). Väljastamine 11. oktoobril...

Programmi tutvustus Eestis lahutati 2015. aastal 3328 abielu. Enamik lahutusi kulgeb üsna rahulikult, kuid ca 30% lahutajatest seisab silmitsi sellega kuidas jagada vara ja aega lastega....

Lahutavatele lapsevanematele suunatud koolitusprogramm "Dialoog laste nimel" ootab huvilisi

Programmi tutvustus Eestis lahutati 2015. aastal 3328 abielu. Enamik lahutusi kulgeb üsna rahulikult, kuid ca 30% lahutajatest seisab silmitsi sellega kuidas jagada vara ja aega lastega....

Kergu Lasteaed-Algkool võtab alates 01.09.2018 konkursi korras tööle pikapäevaõpetaja (üheks õppeaastaks). Kandideerimiseks palume esitada avaldus, CV ja vähemalt keskharidust tõendava...

Kergu Lasteaed-Algkool võtab tööle pikapäevaõpetaja

Kergu Lasteaed-Algkool võtab alates 01.09.2018 konkursi korras tööle pikapäevaõpetaja (üheks õppeaastaks). Kandideerimiseks palume esitada avaldus, CV ja vähemalt keskharidust tõendava...

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on 10.07.2018 korraldusega nr 279 kehtestanud   Pärnu-Jaagupi alevis Uus 20a kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu lahendusega on määratud 1700 m 2 ...

Teade Pärnu-Jaagupi alevis Uus 20a kinnistu detailplaneeringu kehtestamise kohta

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus on 10.07.2018 korraldusega nr 279 kehtestanud   Pärnu-Jaagupi alevis Uus 20a kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu lahendusega on määratud 1700 m 2 ...

Alates 1. märtsist on endisel Vändra valla territooriumil ning alates 1. juulist ka Vändra alevi territooriumil vee-ettevõtjaks AS Mako. Kõikide ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniküsimustega...

Vee-ettevõtja AS Mako

Alates 1. märtsist on endisel Vändra valla territooriumil ning alates 1. juulist ka Vändra alevi territooriumil vee-ettevõtjaks AS Mako. Kõikide ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniküsimustega...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.08.2018 . Täpsemat informatsiooni saab...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.08.2018 . Täpsemat informatsiooni saab...

Maanteeamet teatab E67 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Libatse-Are km 92,6-109,5 lõigu Libatse möödasõidu ning oleva maantee rekonstrueerimise eelprojekti avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu...

Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Libatse-Are lõigu eelprojekti tutvustus 19. juulil

Maanteeamet teatab E67 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Libatse-Are km 92,6-109,5 lõigu Libatse möödasõidu ning oleva maantee rekonstrueerimise eelprojekti avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu...

Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta I lisaeelarve (II lugemine). Lisaeelarve võeti vastu määrusena nr 26. Halinga valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine ....

Kokkuvõte vallavolikogu 20. juuni istungist

Põhja-Pärnumaa valla 2018. aasta I lisaeelarve (II lugemine). Lisaeelarve võeti vastu määrusena nr 26. Halinga valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine ....

Riigikogu võttis 12.04.2017 vastu noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse (jõustus 01.07.2017), millega loodi alus noorte huvihariduse ja huvitegevuse...

Vald hakkab toetama toimetulekuraskustes perede noorte osalemist huvihariduses ja -tegevuses

Riigikogu võttis 12.04.2017 vastu noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse (jõustus 01.07.2017), millega loodi alus noorte huvihariduse ja huvitegevuse...

Alates selle aasta 1. juulist tekib sügava puudega täisealise isiku töötavatele hooldajatele ja lähedastele uus võimalus saada lisapuhkepäevi. Puhkusevõimalust saab kasutada sügava puudega isiku...

Uus puhkuseliik

Alates selle aasta 1. juulist tekib sügava puudega täisealise isiku töötavatele hooldajatele ja lähedastele uus võimalus saada lisapuhkepäevi. Puhkusevõimalust saab kasutada sügava puudega isiku...

Vändra alevis Vana tn 49 juures asuvad avalikult kasutatavad segapakendite ja vanapaberi kogumise konteinerid. Konteineritesse kogutakse elanikelt olmes tekkinud pakendid ja vanapaber....

Lubamatu jäätmete ladustamine

Vändra alevis Vana tn 49 juures asuvad avalikult kasutatavad segapakendite ja vanapaberi kogumise konteinerid. Konteineritesse kogutakse elanikelt olmes tekkinud pakendid ja vanapaber....

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 5