Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade volikogu 15. mai istungist

1. Valla 2019. aasta I kvartali eelarve täimise seireanalüüs ja -aruanne. Kuulati finantsjuht Kaie Rätsepa ettekannet.

2. Valla 2019. aasta I lisaeelarve (I lugemine). Lõpetati I lugemine ja määrati parandusettepanekute esitamise tähtajaks 26. mai 2019.

3. Volikogu esindaja nimetamine Põhja-Pärnumaa Raamatukogu nõukogusse. Volikogu esindajaks raamatukogu nõukogusse nimetati volikogu liige Tarmo Lehiste.

4. Informatsioon Vändra Lasteaed Rukkilill rekonstrueerimisest. Kuulati vallavanem Jane Metsa, majandusosakonna juhataja Mait Talvoja ja lasteaia direktor Jaana Novikovi ettekandeid lasteaia seisundi ja investeerimisvajaduste ning -võimaluste kohta. Toimus arutelu.