Uudised ja teated

« Tagasi

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi uue, alates 01.jaanuarist 2021 loodava lastekaitsespetsialisti ametikoha täitmiseks

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus otsib oma meeskonda lisaks

LASTEKAITSESPETSIALISTI

Lastekaitsespetsialisti põhiülesanneteks on vanemliku hoolitsuseta laste asendushoolduse korraldamine, eestkostja ülesannete täitmine eestkostel olevate laste osas, erivajadustega lastele vajaliku sotsiaalhoolekandelise abi korraldamine ning perede nõustamine.

Nõuded kandidaadile:

 • erialane ettevalmistus ja kõrgharidus (soovitavalt lastekaitsealane spetsialiseerumine)
 • soovitavalt varasem töökogemus valdkonnas
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel
 • teadmiste omamine kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtetest ja sotsiaalvaldkonda ning lastekaitsetööd reguleerivatest õigusaktidest
 • oskus kasutada ametikohal vajalikke arvutiprogramme
 • otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus
 • pingetaluvus
 • juhilubade olemasolu
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaks ametisse võtmise (§ 15)

Kandidaatidel palume esitada:

 • elulookirjeldus (CV)
 • motivatsioonikiri koos töötasu sooviga
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad

Omalt poolt pakume:

 • võimalust panustada võimeka omavalitsuse tegevusse
 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd
 • enesetäiendamise võimalusi
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda

Ametisse asumise aeg: 01. jaanuaril 2021

Kandideerimise dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 30. novembriks 2020. a e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee märgusõnaga „Lastekaitsespetsialisti konkurss".

Lisainfo: Anneli Kaljur, anneli.kaljur@pparnumaa.ee, tel 53284950.