Uudised ja teated

« Tagasi

Kohanimede määramise eelnõu avalikustamine

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 lähtuvalt avalikustab korralduse eelnõu, mille kohaselt soovitakse kohanimed määrata järgmistele aadressiobjektidele:

1. Kooli tee katastriüksustel 9300112 Kooli tee L1 (katastritunnus: 63801:001:0085), 9300110 Sireli tee L2 (katastritunnus: 63801:001:0006) ja Leheste (katastritunnus 93001:002:0175) asuvale liikluspinnale ja määrata ruumikuju vastavalt asendiplaanile (lisa 1).

2. Sügise tee katastriüksustel Pärna (katastritunnus 93001:002:0254), Katlamaja (93001:002:0260) ja Peetri-Metsa (katastritunnus 93001:002:0298) asuvale liikluspinnale ja määrata ruumikuju vastavalt asendiplaanile (lisa 2).

3. Sireli tee katastriüksustel 9300110 Sireli tee L2 (katastritunnus: 63801:001:0006), Männi (katastritunnus: 93001:002:0028), Jalaka (katastritunnus 93001:002:0246), Rohelise (katastritunnus: 93001:002:0022), Kastani (katastritunnus: 93001:002:0271), Sireli (katastritunnus: 93001:002:0018) Katlamaja (katastritunnus 93001:002:0260) ja Peetri-Metsa (katastritunnus: 93001:002:0298) asuvale liikluspinnale ja määrata ruumikuju vastavalt asendiplaanile (lisa 3).

4. Pärnjõe tee katastriüksusel 19253 Pärnjõe tee (katastritunnus: 93001:002:0032) asuvale liikluspinnale ja määrata ruumikuju vastavalt asendiplaanile (lisa 4).

Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Liikluspindadele kohanime ja ruumikuju määramine Pärnjõe külasavalik väljapanek toimub 25. märtsist kuni 7. aprillini 2020 Põhja-Pärnumaa valla veebilehel. Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu kohta on võimalik esitada kuni 7. aprillini 2020 e-posti aadressile vald@pparnumaa.ee või postiaadressile Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev, 87701 Pärnu-Paide mnt 2.

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus vaatab tähtaegselt esitatud ettepanekud ja vastuväited läbi oma istungil 14. aprillil 2020.

Rohkem infot: Anne Kangert, tel 443 0340 (vallamaja), 53088487, 447 3705 (Pärnu-Jaagupi), anne.kangert@pparnumaa.ee