Uudised ja teated

« Tagasi

AS Mako sõlmis 12. juunil kolm hankelepingut

Kell 11.00 sõlmiti Pärnjõe küla veetöötlusjaama ning ÜVK torustike rekonstrueerimise ja laiendamise leping AS-iga Terrat. Projekti raames rekonstrueeritakse üks pumpla ja üks veetöötlusjaam. Rekonstrueeritakse 2,5 km vee ja 2,1 km kanalisatsiooni torustikke. Hanke tulemusena kujunes ehitustööde maksumuseks 645 079,86 eurot.

Kell 13.00 sõlmiti Suurejõe küla ÜVK torustike rekonstrueerimise ja laiendamise leping SanTeh Ehitus OÜ-ga. Projekti raames  rekonstrueeritakse 2,5 km vee ja 2,6 km kanalisatsiooni torustikke. Hanke tulemusena kujunes ehitustööde maksumuseks 602 794,21 eurot .

Kell 15.00 sõlmiti Vihtra küla ÜVK torustike projekteerimise- ja ehitustööde leping OÜ-ga Wesico Infra. Projekti raames rekonstrueeritakse 2 reoveepumplat ning 2,7 km vee- ja 2,6 km kanalisatsiooni torustikke. Hanke tulemusena kujunes ehitustööde maksumuseks 515 659,16 eurot.

Veemajandusprogrammide lõppeesmärgiks on tagada nõuetele vastav joogivesi ja olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimine kehtivatele nõuetele ning tagada süsteemide töökindlus. Projektide elluviimise raames saavad uued ÜVK liitumise võimalused 45 inimest.

Projekti juhib AS Infragate.  Omaniku järelvalvet teostab OÜ Watercom.

Kolme projekti ehitustööde maksumuseks kujunes kokku 1 763 533,34 eurot.  Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus kaasfinantseerijana toetab  Keskkonnaprojektist ehitustöid  1 036 964,31 euroga ja omafinantseeringu summas 726 569,03 katab Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Kavakohaselt kestavad Suurejõe ja Pärnjõe külas ehitustööd kuni kuus kuud. Vihtra küla projekteerimis -ehitustööd lõpevad juunis 2020.

 

Garri Suuk

AS Mako juhatuse liige

Tel. 5275028