« Tagasi

Ühinemislepingu muudatuste avalik väljapanek

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 24.10.2018 otsusega nr 58 otsustati panna avalikkusele tutvumiseks välja  Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemislepingu muudatused ja seletuskiri.  Avalik väljapanek on  perioodil 29. oktoober 2018 kuni 19. november 2018 (k.a) Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse kantseleis, Tootsi ja Pärnu-Jaagupi halduskeskuses, Põhja-Pärnumaa valla  raamatukogudes ning valla veebilehel.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu kahe punkti muudatustele   esitada hiljemalt 19. novembriks 2018 (k.a). Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele  e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee või posti teel aadressile Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, 87701 Pärnu maakond.

Muudatuse eelnõu ja seletuskiri.