Uudised ja teated

« Tagasi

Kohanime määramise eelteade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20.06.2018 määruse nr 33 „Kohanime määramise kord" § 2 alusel avalikustab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Kohanime määramine", millega soovitakse määrata Põhja-Pärnumaa vallas, Libatse külas asuvale liikluspinnale (lähiaadress: 1880151 Kooli tänav,  katastriüksuse nr 18801:001:0467, registriosa nr 5963750) kohanimeks Kooli tänav.

Eelnõud vaata siit. Asendiplaan.


Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 20. juuliks 2018 (kaasa arvatud).
Ettepanekud saata Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele:
postiaadress: Pärnu-Paide mtn 2, Vändra alev, 87701 Pärnu maakond
e-post: vald@pparnumaa.ee märksõnaga „kohanime määramine"