Uudised ja teated

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu muutis 27. veebruaril 2019. a määrust nr 14 „...

Muudatused sotsiaalhooldekandelise abi andmise korras

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu muutis 27. veebruaril 2019. a määrust nr 14 „...

Tööandjad, kes pakuvad tööd 13–16-aastastele noortele, saavad Eesti Töötukassalt taotleda ...

Eesti Töötukassast saab taotleda alaealise töötamise toetust

Tööandjad, kes pakuvad tööd 13–16-aastastele noortele, saavad Eesti Töötukassalt taotleda ...

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus korraldab konkursi Pärnjõe Rahvamaja juhataja vaba ametikoha...

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Pärnjõe Rahvamaja juhataja 0,5 ametikoha täitmiseks

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus korraldab konkursi Pärnjõe Rahvamaja juhataja vaba ametikoha...

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu korraline istung toimub 20. märtsil 2019 kell 14.00 Vändra ...

Volikogu istung

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu korraline istung toimub 20. märtsil 2019 kell 14.00 Vändra ...

Kutsume Teid koolitusele Pärnus "Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse...

Koolitus Pärnus "Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse probleemne käitumine".

Kutsume Teid koolitusele Pärnus "Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse...

Töötukassa pakub vähemalt 50aastastele inimestele, kelle keskmine sissetulek jäi mullu alla...

Töötukassa pakub eakaile IT-koolitust

Töötukassa pakub vähemalt 50aastastele inimestele, kelle keskmine sissetulek jäi mullu alla...

Hajaasustuse programmi taotlusi võetakse vastu alates 11. märtsist kuni 13. maini 2019. a ....

11. märtsil 2019 algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt

Hajaasustuse programmi taotlusi võetakse vastu alates 11. märtsist kuni 13. maini 2019. a ....

Alates 11. märtsist muutuvad maakonnaliinide 97 ja 97-2 ning kaugbussiliini 332 sõiduplaanid. ...

11. märtsil muutuvad maakonnaliinide 97 ja 97-2 ning kaugbussiliini 332 sõiduplaanid

Alates 11. märtsist muutuvad maakonnaliinide 97 ja 97-2 ning kaugbussiliini 332 sõiduplaanid. ...

Alates 4. märtsist 2019 laienevad jäätmete liigiti kogumise võimalused. Lisaks Vändra ja...

Jäätmete liigiti kogumise võimaluste laiendamine

Alates 4. märtsist 2019 laienevad jäätmete liigiti kogumise võimalused. Lisaks Vändra ja...

2. märtsil alustab PRIA loomakasvatuse otsetoetuse ja üleminekutoetuste taotluste vastuvõttu....

Algab PRIA loomatoetuste taotlemine

2. märtsil alustab PRIA loomakasvatuse otsetoetuse ja üleminekutoetuste taotluste vastuvõttu....

1. Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemislepingu muutmine ....

Volikogu 27.02.2019 istungi kokkuvõte

1. Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemislepingu muutmine ....

16. mail 2019 kell 17.00 toimub sügisel Pärnu-Jaagupi Põhikooli 1. klassi tulevate laste...

Alanud on vastuvõtt Pärnu-Jaagupi Põhikooli 1. klassi

16. mail 2019 kell 17.00 toimub sügisel Pärnu-Jaagupi Põhikooli 1. klassi tulevate laste...

Põhja-Pärnumaa valla erivajadusega elanikul on võimalik taotleda toetust oma eluruumi...

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ taotlusvooru pikendamine

Põhja-Pärnumaa valla erivajadusega elanikul on võimalik taotleda toetust oma eluruumi...

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 23.01.2019. a määruse nr 1 „ Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta...

Konkurss Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta kaasava eelarve kaudu rahastatavate objektide väljaselgitamiseks

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 23.01.2019. a määruse nr 1 „ Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta...

1. Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta eelarve . Eelarve kinnitati määrusena nr 1 . Eelarve...

Volikogu 23.01.2019 istungi kokkuvõte

1. Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta eelarve . Eelarve kinnitati määrusena nr 1 . Eelarve...

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 23.01.2019 otsusega nr 2 otsustati panna avalikkusele tutvumiseks...

Halinga valla, Tootsi valla, Vändra valla ja Vändra alevi ühinemislepingu muudatuse ja seletuskirja avalik väljapanek

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 23.01.2019 otsusega nr 2 otsustati panna avalikkusele tutvumiseks...