Uudised ja teated

« Tagasi

Riigivara enampakkumine

Maa-amet müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva järgmise kinnisasja:

Pärnu maakond Põhja-Pärnumaa vald Loomse küla Tehnoplatsi kinnisasi (18803:001:0185; 1,2676 ha (T)) alghind 1 520.-, tagatisraha 150.-

Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada Maa-ameti oksjonikeskkonnas aadressil www.maaamet.ee/maaoksjon alates teate avaldamisest kuni 08.02.2018 kella 10:30 -ni.

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustes.

Registreeruda tuleb ID-kaardiga osalejana Maa-ameti oksjonikeskkonnas aadressil www.maaamet.ee/maaoksjon ja märkida registreerimise vormil kõik nõutud andmed.

Enampakkumise reeglid on täpsemalt kirjeldatud Maa-ameti kodulehel aadressil www.maaamet.ee avaldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Vajadusel saab lisainfot küsida telefoni teel Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise teates märgitud telefonidelt. Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtpäeva e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.