Korruptsioonivastase seaduse rakendamine vallas

8.11.18

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 17.01.2018 määrusega nr 4 "Korruptsioonivastase seaduse rakendamine" kehtestati kord korruptsiooni ennetamise ja huvide deklareerimise korraldamiseks Põhja-Pärnumaa vallas.

Huvide deklaratsiooni peavad esitama:

  • volikogu liikmed
  • valitsuse liikmed
  • ametiasutuse juht (vallavanem)
  • ametiasutuse struktuuriüksuse juhid (osakonna juhatajad ja vallasekretär)
  • valla valitseva mõju all oleva äriühingu juhtorgani liikmed,
  • valla asutatud sihtasutuse juhtorgani liikmed.

Huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni kuuluvad ametikoha järgi:

  • volikogu esimees,
  • vallavanem,
  • abivallasekretär.

Korruptsiooniennetust valla ametiasutuses koordineerib abivallasekretär Ahti Randmere, tel 4430336, ahti.randmere@pparnumaa.ee.

Igaüks võib avaliku kasutajana e-maksuameti kaudu tasuta tutvuda deklarandi ja deklaratsiooni avalike andmetega, identifitseerides ennast ID-kaardi, mobiil-ID või panga kaudu. Deklaratsioone on avalikul kasutajal võimalik otsida deklaratsiooni esitamise aasta, deklarandi nime ja tööandja järgi. Selleks tuleb e-maksuametis esmalt vajutada horisontaalmenüüs "Muud teenused", seejärel vasakul servas "Huvide deklaratsioonid" ja avaneb deklaratsioonide otsing. Tööandja nime järgi otsides tuleb tööandja lahtrisse kirjutada "Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus", mille tulemusena kuvatakse kõigi Põhja-Pärnumaa valla deklarantide esitatud deklaratsioonid.

Lisainfo korruptsiooni kohta: korruptsioon.ee

Korruptsiooni ennetamise juhend

Ametniku eetikakoodeks

Teenistusülesannete täitmisega seotud kingituste ja soodustuste hea tava

Rahandusministeeriumi avaliku teenistuse eetika veebileht

Toimetaja: AHTI RANDMERE