Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna blanketid

12.07.18

Toimetulekutoetuse taotlus

  arvutiga käsitsi
Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse taotlus doc pdf
I klassi astuja toetuse taotlus doc pdf
Koduteenuse taotlus doc pdf
Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlus doc pdf
Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlus doc pdf
Sotsiaaltransporditeenuse taotlus doc pdf
Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kulude taotlus doc pdf
Toitlustamise eest tasumisest vabastamise taotlus doc pdf

 

Arvutiga täites peate dokumendi esmalt salvestama oma arvutisse, seejärel täitma, digitaalselt allkirjastamaja ja saatma e-kirjaga aadressile vald@pparnumaa.ee. Käsitsi täitmiseks trükkige blankett välja.

Toimetaja: RIINI ÕIGE

Haridusvaldkonna blanketid

28.06.18

Arvutiga täites peate dokumendi salvestama, digitaalselt allkirjastamaja ja seejärel saatma e-kirjaga. Käsitsi täitmiseks trükkige blankett välja.

Vändra Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Muusikakool

Aadressilt http://www.pjmk.ee/dokumendid.php leiate järgmised blanketid:

 • Astumine beebikooli
 • Astumine eelõppesse
 • Astumine põhiõppesse
 • Lahkumisavaldus
 • Garantiikiri

Pärnu-Jaagupi Põhikool

Aadressilt https://www.pjkool.ee/blanketid.php leiate järgmised blanketid:

 • Avaldus 1. klassi astumiseks
 • Avaldus 2.-9. klassi astumiseks
 • Avaldus põhikoolist lahkumiseks
Toimetaja: ANDRUS PEETSON

Kultuurivaldkonna blanketid

16.08.18

Kultuur, sport ja külaliikumine

 • Mittetulundustegevuse toetuse taotlus pdf doc
 • Spordiklubide tegevustoetuse taotlus pdf doc
 • Tegevusaruanne mittetulundustegevuseks eraldatud vahendite kasutamise kohta pdf doc
 • Aruanne mittetulundustegevuseks eraldatud vahendite kasutamise kohta pdf doc
 • Osalejate registreerimisleht pdf doc

 

 

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE

Spordivaldkonna blanketid

1.12.17
Toimetaja: ANDRUS PEETSON

Ehitus- ja planeerimisvaldkonna blanketid

24.05.18

Riigi poolt kinnitatud taotluste ja teatiste vormid:

Toimetaja: AHTI RANDMERE

Keskkonnavaldkonna blanketid

24.05.18
Toimetaja: AHTI RANDMERE

Jäätmemajandusvaldkonna blanketid

23.01.19
Vormi nimetus Faili formaat
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastuse taotluse vorm pdf docx
Taotlus ühise jäätmemahuti kasutamiseks pdf docx
Taotlus korraldatud jäätmeveo graafiku muutmiseks pdf docx
Ehitusjäätmete õiend pdf docx
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kirjalik kinnitus pdf odt

 

Toimetaja: AHTI RANDMERE

Ettevõtlusvaldkonna blanketid

7.12.17
123
Toimetaja: ANDRUS PEETSON

Leia kiirelt

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus

Pärnu-Paide mnt 2,
Vändra alev 87701
 +372 443 0330
 vald@pparnumaa.ee
 Facebook

Statistika

Rahvaarv: 8406
Pindala: 1010,1 km²
Suurim asula: Vändra alev (2101)
Koole: 8
Lasteaedu: 8
Külasid: 86
Huvikoole: 2